Kategori:HABERLER

Freud ve Cinsiyetçilik – Mahan Doğrusöz

Aralık 2016

Agora Yayıncılık tarafından basılan Freud ve Cinsiyetçilik, İÜ Kadın Araştırmaları Enstitüsü’nde bir yüksek lisans tezi olarak kaleme alındı. Psikanalitik kurama son derece derin bir saygı duyan akademik psikoloji eğitimi almış bir feministin bakış açısıyla yazıldı. Bu metni kaleme alırken Freud’un kadın gelişimi kuramının belkemiğini oluşturan en temel metinleri inceledim ve bu metinleri “kadın bakış” açısından eleştiren psikanalistlerin 20. Yüzyılın başından itibaren 100 yıla yayılan görüşlerinin tarihini derledim.

Freud’un kadın gelişimi üzerine tezlerindeki androsantrik (erkek merkezli) ve cinsiyetçi bakış hakkında Türkçe kaynaklar son derece kısıtlı. Kadınları “karanlık bir kıta” olarak nitelendiren Sigmund Freud’un kadın gelişim kuramındaki erkek merkezli bakışı incelemeyi hedefleyen bu metni kitaplaştırma arzum tam da bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Sigmund Freud tartışılmaz bir dahidir. İnsanı anlama olanaklarımızı derinleştiren psikanalitik kuramın kurucusu Freud’a olan hayranlığım mezuniyetimden bu yana asla azalmadı. Ancak, bütün dehasına rağmen Freud kendi döneminin “zeitgeit’ının” izlerini ve önyargılarını taşıyan bir bilim insanıdır. Freud’un kadın gelişimi üzerine tezleri ondan sonraki yüzyılı etkileyen inanılmaz verimli bir tartışma zemini oluşturmuştur.

Bu kitap, farklı psikanaliz okullarından kadın konusuna feminist bir duyarlılıkla yaklaşan psikanalistlerin Freud’a karşı geliştirdikleri eleştirel görüşlerinin tarihini okuyucuya sunmayı hedefliyor. Özellikle, psikoloji alanı içindeki uzmanların ve değerli öğrencilerin bu kitaptan yararlanmalarını umuyorum.

http://agorakitapligi.com/freud-ve-cinsiyetcilik/

     
Vulnerability Scanner